Baggrund
Jeg er psykolog (cand. psych.) fra Aarhus Universitet. Lige nu arbejder jeg i et jobcenter med borgernes arbejdsmarkedsrettede problemstillinger, som dog ofte viser sig at være mere komplekse end blot et spørgsmål om ledighed; ofte er der en forbindelse til psykosociale forhold, familieproblemer og helbred. Der er ganske mange forskellige områder indenfor psykologien, herunder lidt om nogle af de områder jeg har beskæftiget mig mest med.

Selvbestemmelsesteori
Som psykolog tager jeg ofte udgangspunkt i selvbestemmelsesteori (Self-Determinatiom Theory, SDT) Denne psykologisk tilgang fra den humanistiske psykologi fokuserer på det enkelte menneskes muligheder for at styre og udvikle sit eget liv, og bygger på de tre overordnede nøgleområder autonomi, kompetence og samhørighed.
  Det første af områderne, autonomi - selvstyre - omhandler oplevelsen af at kunne styre sit eget liv, og udvikle sig derhen hvor man ønsker at være.
  Nøgleområde nummer to, kompetence, drejer sig om at være i stand til - at have kompetence til - at udrette de ting man ønsker, således at man i praksis kan handle autonomt og opleve at man mestrer de opgaver og handlinger man sætter sig for at udføre i overensstemmelse med sine autonome valg.
  Det tredie og sidste område, samhørighed, handler om fæ,llesskber med andre mennesker, at føle sig knyttet til andre individer eller grupper.
 SDT og de tre grundlæggende behov, autonomi, kompetence og samhørighed er genstand for stadig forskning og udvikling, se f. eks. Center for Self-Determination Theory. Selvbestemmelsesteori er ikke en terapiform eller intervention i sig selv, men kan bruges som grundlag og forståelsesramme for mange psykologiske problemstillinger, terapier og interventioner.

Sind og krop
Der er en nær sammenhæng mellem mentalt og kropsligt velvære, og fysiologiske nøgleområder som søvn, kost og motion har stor indflydelse ikke blot på fysisk velvære, men også på mentalt velbefindende.

Ud i naturen
Mange mennsker lever i dag et fysisk inaktivt og hovedsagligt indendørs liv, en ting man kan gøre for at få det bedre både kropsligt og mentalt at opholde sig mere udendørs og være mere fysisk aktiv. Naturterapi eller udendørsterapi er noget man selv kan praktisere, gerne kombineret med motion.

Uddannelse
Jeg er tidligere gymnasielærer, og har sideløbende med psykologistudiet undervist i fysik, matematik og psykologi på teknisk gymnasium (HTX), alment gymnasium (STX), kombineret erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse (EUX), højere forberedelseseksamen (HF) samt voksenuddannelsescenter (VUC). Jeg er således vant til at undervise og vejlede både unge og voksne, og interesserer mig for uddannelse og læring.

Højtbegavede børn, unge og voksne
Gennem foreningerne Mensa Danmark, Gifted Children, Nordic Network for Gifted Education og Begavet med Glæde kender jeg til de særlige forhold som gør sig gældende for både børn, unge og voksne med høj intelligens, og de udfordringer det kan medføre.Medlem af


Nordic Network for Gifted Education