Arbejdsområder

Der kan være mange gode grunde til at tale med en psykolog, herunder står der lidt om nogle af de hyppigste grunde, og noget om arbejdsområder jeg især har erfaring med.

Bemærk at man ved mange af nedenstående problemer bør kontakte egen læge og undersøge om der findes offentlige behandlingstilbud. Desuden findes der en række private foreninger, som kan yde råd og vejledning.

Er der andre emner end de nedenstående du ønsker at tale om er du selvfølgelig også velkommen til at henvende dig, så kan vi afklare om det er noget jeg kan hjælpe med, eller måske henvise til en kollega med større ekspertise på området.

Stress er desværre er meget udbredt, årsagerne hertil kan findes i både privatliv og arbejdsliv, eller ledighed - jobcentre er berygtede for at stresse de ledige.
  Stress er i høj grad årsagsbetinget, føler man sig stresset bør man gøre noget ved stressorerne hurtigst muligt, læs mere om stress og faresignaler på Sundhed.dk.
Depression kan behandles både medicinsk i samråd med egen læge og psykoterapeutisk, desuden kan fysisk træning være virksomt.
  Årsager til depression kan være både arv (genetisk disposition) og miljøfaktorer, bl. a. stress. Man kan læse mere hos Depressionsforeningen.
Angst rammer både børn, unge og voksne. Der findes forskellige former for angst, socialangst (socialfobi), panikangst og generaliseret angst er de hyppigst forekommende.
  Ligesom ved depression findes der både medicinsk behandling og psykoterapi mod angst, ligesom fysisk træning kan have en gavnlig virkning. Læs mere hos Angstforeningen.
Skolegang kan rumme problemer, som skolernes pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) ikke har ressourcer til at tage sig af, i så fald kan det være en idé at henvende sig til en privatpraktiserende psykolog. Lavt selvværd, negtive tanker og grublerier plager mange mennesker, ofte i forbindelse med stress, angst og depression. Man kan imidlertid arbejde med både den måde man tænker om sig selv på, og med handlinger som bidrager til øget selvværd. Konflikter i både arbejdsliv og privatliv kan være opslidende, her kan det være en løsning at søge råd og vejledning hos en psykolog om håndtering og nedtrapning af konflikter.
Coaching er en mulighed hvis man ønsker hjælp til ændringer i sit liv.
  Med udgangspunkt i selvbestemmelsesteori kan man se coaching som en proces hvor man især arbejder med at udvikle og styrke behovene for autonomi og kompetence.  Coaching kan være indenfor både privatliv, uddannelse og arbejdsliv, eller flere af disse områder på een gang.
  Der er ikke noget klart skel mellem coaching og terapi, man kan opfatte psykoterapi som en art coaching der bidrager til at ændre uheldige tanke- og handlemønstre.
Ensomhed er til en vis grad et livsvilkår. Ifølge selvbestemmelsesteorien er samhørighed netop eet af de tre grundlæggende psykologiske behov, men menneskers behov for selskab eller samhørighed er dogt vidt forskelligt.
  Ensomhed hænger ofte sammen med andre problemer, f. eks. lavt selvværd eller socialfobi, men man kan arbejde med dæmpe negative tanker og handle for at bryde ensomheden.
Høj intelligens
Det kan lyde selvmodsigende, men indimellem kan det være et problem at være højt begavet. For skolebørns vedkommende kan der være vanskeligheder i forhold til skolens faglige niveau, samvær med jævnaldrende kammerater og trivsel i almindelighed. Man bør derfor være opmærksom på både intellektuel stimulation og sociale miljøer.
 Disse problemer kan fortsætte ind i ungdomsårene, hvor det stadig er vigtigt at arbejde med selvforståelse, og med at finde faglige og sociale miljøer hvor man trives godt; valg af uddannelse, som passer til ens evner og interesser er ligeledes vigtigt.
  De fleste voksne, men desværre ikke alle, har vænnet sig til de udfordringer som kan følge med høj intelligens.
  Via Nordic Network for Gifted Education samt foreningerne Mensa Danmark , Begavet med Glæde og Gifted Children har jeg erfaring med de udfordringer høj begavelse kan give for børn, unge og voksne.
Misbrug påvirker ikke bare individet, men også misbrugerens familie. Man kan derfor vælge mellem individuel eller familierettet behandling, mange misbrugere vælger at begynde med den individuelle behandling, og eventuelt inddrage familien senere.
  Ved misbrug bør man også henvende sig til egen læge og undersøge mulighed for offentlige behandlingstilbud.
ADHD / ADD findes hos både børn og voksne. Der er mulighed for både medicinsk behandling og psykoterapi mod ADHD og ADD, hos skolebørn vil man oftest komme omkring PPR, man kan ogå henvende sig hos ADHD-foreningen. Søvnproblemer
Der kan være mange grunde til dårlig søvn. Udover rent fysiologiske faktorer som påvirker vores søvn er psykiske forhold som angst, bekynmringer og stress med til at forringe søvnkvaliteten, hvilket igen giver ringere mentalt velbefindende; i værste fald kan det ende i en ond cirkel, som man må forsøge at bryde, f. eks. ved hjælp af søvnhygiejne.
Personlighedsforstyrrelser kan medføre mange problemer med negative tanker og forhold til andre mennesker. Der findes forskellige personlighedsforstyrrelser med hver deres karakteristiske problematikker, hos Borderlinenetværket kan man søge råd om Boerderline-personlighedsforstyrrelse. Parforhold og familie kan også være konfliktområde, også tidligere partnere, svigerfamilie og sammenbragte børn kan give udfordringer, ligesom problemer i arbejdslivet kan række ind i familielivet.
  Par- og familieterapi kan i så fald være en god investering i parforholdet og familiens trivsel.
Autismespektrumforstyrrelser (ASF) / Asperger findes i alle aldersgrupper, fra den milde ende af spektret (Asperger) til svær autisme.
 For skolebørns vedkommmende kan man henvende sig til PPR om autismespektrumforstyrrelser, og der findes offentlige tilbud om hjælp til alle aldersklasser.
  Af private foreninger findes Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne og Landsforeningen Autisme.
Uddannelse er et gode, som dog kan være forbundet med stress og præstationsangst, desuden kan valg af uddannelse ofte være svært.
  Jeg har i tidens løb undervist i det almende gymnasium (STX), tekniske gymnasium (HTX), højere forberedelseseksamen (HF), kombineret erhvervsudannelse og gymnasium (EUX) samt voksenuddannnelse (VUC), er derfor vant til at undervise og vejlede både unge og voksne, og interesserer mig for uddannelse, undervisning og læring.
Eksamen
Det kan være både stressende og angstprovokerende at skulle til eksamen, men det er noget man kan arbejde med, se f. eks. gode råd om studiestress og eksamensangst hos Studenterrådgivningen, på ungdomsuddannelser kan man søge hjælp hos studievejledningen.
Tvangshandlinger / OCD behandles oftest med kognitiv adfærdsterapi, der er desuden mulighed for medikamentel behandling, og hos OCD-foreningen kan man finde råd og vejledning.
Fobier er frygt eller angst for bestemte ting (f. eks. edderkopper) eller situationer (f. eks. socialfobi eller agorafobi).
  Enkeltfobier, f. eks. for edderkopper, behandles oftest med eksponering, ved socialfobi kan også anvendes farmakologisk behandling.
Arbejdsliv
Problemer i arbejdslivet kan ofte række ind i privatlivet, f. eks. i form af konflikter eller stress. Udover akut indsats mod stress kan det i så fald være en god idé at se nærmere på arbejdslivs-balance og psykisk arbejdsmiljø.
Sundere livsstil er noget mange ønsker sig, det kan være ryge- eller nikotinstop, mindre alkoholforbrug, ønske om vægttab eller bedre kost- og motionsvaner.
 Hvis det kniber med at finde motivationen, slippe af med dårlige vaner og holde fast i de gode kan coaching på sundhedsområdet være en mulighed.